Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.12.2018 U-I-504/18 Pobuda za oceno ustavnosti 34. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
10.12.2018 U-I-506/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega in šestega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12)
03.12.2018 U-I-501/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/06), kolikor kategorizira javno pot JP 572043 "Kamniška cesta" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 648/5, k. o. Homec
29.11.2018 U-I-500/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena in 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
28.11.2018 U-I-499/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09, 71/12 in 77/12 - popr., Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/14, 57/14 in 14/17), kolikor kategorizira javno pot "Pod Kozarco" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1006/4, k. o. Želeče