Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

24.02.2020 U-I-46/20 Pobuda za oceno ustavnosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 21/01 in 6/10) kolikor kategorizira javno pot "Šarhova pot - odcep vrtec" (odsek 86120) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 748 k. o. Ruše
24.02.2020 U-I-48/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
24.02.2020 U-I-49/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
24.02.2020 U-I-47/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
24.02.2020 U-I-50/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)