Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.09.2018 U-I-456/18 Pobuda za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč z dne 1. 3. 2017 (uradno prečiščeno besedilo)
10.09.2018 U-I-455/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 141.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) in 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17)
24.08.2018 U-I-451/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 18. člena in 20. člena Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice (Deželne novice Občine Radovljica, Uradne objave, št. 181/14 in 214/16)
07.08.2018 U-I-447/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 198. člena in tretjega odstavka 207. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)
02.08.2018 U-I-445/18 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter prvega in drugega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 - ZSSve)