Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.07.2017 U-I-109/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15)
04.07.2017 U-I-106/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15 in 63/16)
04.07.2017 U-I-107/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti glede obstoja ustavnopravno nedopustne pravne praznine glede izplačila dela zneska vodnega povračila občinam, odmerjenega za pristanišča in kopališča
26.06.2017 U-I-104/17 Zahteva za oceno ustavnosti 14. in 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 109/12 in 21/13 - ZFDO)
22.06.2017 U-I-103/17 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo)