Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.07.2017 U-I-107/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti glede obstoja ustavnopravno nedopustne pravne praznine glede izplačila dela zneska vodnega povračila občinam, odmerjenega za pristanišča in kopališča
26.06.2017 U-I-104/17 Zahteva za oceno ustavnosti 14. in 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 109/12 in 21/13 - ZFDO)
22.06.2017 U-I-103/17 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo)
13.06.2017 U-I-97/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07, 38/14)
30.05.2017 U-I-89/17 Pobuda za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14)