Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

25.04.2018 U-I-300/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) in 3. člena ter prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17)
24.04.2018 U-I-299/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/17)
20.04.2018 U-I-295/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1)
16.04.2018 U-I-287/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)
13.04.2018 U-I-285/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP), kolikor se nanaša na postopek v zvezi z obnovo postopka