Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.06.2017 U-I-97/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07, 38/14)
30.05.2017 U-I-89/17 Pobuda za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14)
26.05.2017 U-I-86/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/2004, 114/2004 - popr., 83/2006, 71/2008, 77/2010)
26.05.2017 U-I-87/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 146. člena, 148. in 149. člena ter tretjega odstavka 189. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15 - ZASP)
25.05.2017 U-I-85/17 Pobuda za oceno ustavnosti 28. in 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 144. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in 74. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 23/2005, 113/2005, 33/2007, 65/2008)