Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

02.08.2018 U-I-445/18 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter prvega in drugega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 - ZSSve)
31.07.2018 U-I-444/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 73. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18 – ZIKS-1)
27.07.2018 U-I-442/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 60/17 - ZTNP-1A)
26.07.2018 U-I-441/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
24.07.2018 U-I-440/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)