Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

22.05.2017 U-I-84/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16), v delu, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 1348/8, k. o. Bohinjska Češnjica
19.05.2017 U-I-82/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15)
08.05.2017 U-I-77/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16)
26.04.2017 U-I-68/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – ZP-1)
24.04.2017 U-I-64/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)