Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

24.04.2017 U-I-65/17 zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega in tretjega odstavka 10. člena, prvega in drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 27. člena, 28. člena, prvega odstavka 40. člena in drugega ter sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ( (uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)
20.04.2017 U-I-62/17 Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 2/16) v delu, ki se nanaša na parc. št. 44/3 k. o. 1017 Miklavž
19.04.2017 U-I-59/17 Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo - ZTuj-2)
18.04.2017 U-I-57/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
10.04.2017 U-I-54/17 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP)