Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.07.2018 U-I-426/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08 in 35/09 – ZOdv)
29.06.2018 U-I-424/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17)
26.06.2018 U-I-421/18 Pobuda za oceno ustavnosti 1. točke 47. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 - ZŠpo-1)
20.06.2018 U-I-415/18 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15)
20.06.2018 U-I-418/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) ter postopek za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14)