Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.04.2017 U-I-51/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP)
31.03.2017 U-I-48/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, ZPIZ-2) v zvezi z enajstim odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, in 95/15 - ZObr) ter 204. členom ZPIZ-2
28.03.2017 U-I-45/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 78. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16)
28.03.2017 U-I-46/17 Pobuda za oceno ustavnosti 112. člena in drugega, četrtega in šestega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/05 in 30/16 ZVO-1) ter ustavnosti in zakonitosti 4. točke prvega odstavka 11. člena, 15., 16. in 17. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06, 78/08, 39/10, 13/11, 75/11 in 1/12)
17.03.2017 U-I-40/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016)