Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

09.03.2017 U-I-37/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13 - ZMZ)
23.02.2017 U-I-32/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena, 5. in 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 - ZPPDej)
21.02.2017 U-I-31/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka Občine Krško o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3 (Uradni list RS, št. 13/16)
10.02.2017 U-I-24/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/2016 z dne 4. 5. 2016)
10.02.2017 U-I-27/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 12. člena in 98. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77/16)