Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

11.05.2018 U-I-353/18 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Usmeritev za delo policije pri zagotavljanju policijske asistence št. 2203-24/2014/8 (2111-2) s prilogo št. 1
08.05.2018 U-I-338/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena ter 1. in 2. točke 66. člena v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18)
03.05.2018 U-I-323/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS št. št. 48/99, 79/00, 30/03 in 139/06)
26.04.2018 U-I-302/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 154. člena in tretjega odstavka 200. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)
25.04.2018 U-I-300/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) in 3. člena ter prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17)