Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

01.07.2019 U-I-185/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2321, k. o. Ježica
01.07.2019 U-I-186/19 Pobuda za oceno ustavnosti 96., 97. in 101. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)
01.07.2019 U-I-187/19 Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)
27.06.2019 U-I-184/19 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)
26.06.2019 U-I-182/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" v delu, ki poteka po parc. št. 2060/1, 2060/2, 2061/1, 2061/2 in 2061/3, vse k. o. Ježica