Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.11.2017 U-I-182/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke 2. člena Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)
10.11.2017 U-I-180/17 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
02.11.2017 U-I-174/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14)
30.10.2017 U-I-171/17 Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 - ZUTD)
27.10.2017 U-I-169/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/2003, 83/2006, 59/2011 in 35/2016)