Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.11.2016 U-I-210/16 Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 - ZPPDej)
03.11.2016 U-I-195/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 24. točke drugega odstavka 10. člena, 5. točka prvega odstavka 13. člena in 2. točka četrtega odstavka 13. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16)
03.11.2016 U-I-196/16 Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15)
21.10.2016 U-I-189/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16)
14.10.2016 U-I-182/16 Zahteva za oceno ustavnosti 69. člena, drugega, tretjega in enajstega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 - ZVO-1)