Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.03.2019 U-I-112/19 Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prvega in drugega odstavka 14. člena in 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – ur. p. b., 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17 - ZVis)
12.03.2019 U-I-113/19 Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17)
07.03.2019 U-I-110/19 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 23. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18 - ZSVarPre) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18 - ZPŠOIRSP
07.03.2019 U-I-109/19 Pobuda za oceno ustavnosti 8., 9., 10., 11. in 12. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 32/14 – ZVV)
06.03.2019 U-I-106/19 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17)