Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.01.2020 P-1/20 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo
10.01.2020 U-I-4/20 Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35, 36., 37., 38., 40., 41., 43., in 44. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13)
08.01.2020 U-I-2/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 3. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)
08.01.2020 U-I-3/20 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 - ZVRK)
03.01.2020 U-I-1/20 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) , Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19 – ZKP) in Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15 – ZBPP)