Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.12.2018 U-I-502/18 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega stavka prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 - ZPP)
10.12.2018 U-I-505/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. točke Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 25/98, 19/2000, 23/05, 29/07, 23/09 in 26/09) in 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/14), kolikor kategorizirata javno pot Dorner–Šiker v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 420/3, k. o. Selnica ob Muri
10.12.2018 U-I-503/18 pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
10.12.2018 U-I-504/18 Pobuda za oceno ustavnosti 34. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
10.12.2018 U-I-506/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega in šestega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12)