Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

26.06.2019 U-I-183/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor kategorizira javno pot "Pot ob Savi – nad Prodom" v delu, ki poteka po parc. št. 1967/1, 1967/2 in 1967/3, vse k. o. Ježica
21.06.2019 U-I-180/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 - ZJN-3), kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki
21.06.2019 U-I-181/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
14.06.2019 U-I-178/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" (odsek 720631) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2064/1, k. o. Ježica
12.06.2019 U-I-176/19 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 157. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17 – ZDavP-2)