Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.12.2018 R-I-96/18 Ustavna pritožba zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 151/2018 z dne 4. 10. 2018
04.12.2018 R-I-97/18 Pobuda za oceno ustavnosti
03.12.2018 U-I-501/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/06), kolikor kategorizira javno pot JP 572043 "Kamniška cesta" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 648/5, k. o. Homec
29.11.2018 U-I-500/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena in 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
29.11.2018 R-I-98/18 Ustavna pritožba