Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

17.05.2019 U-I-150/19 Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo, 56/10, 14/15 in 9/16)
17.05.2019 U-I-151/19 Pobuda za oceno ustavnosti osmega odstavka 7. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
13.05.2019 U-I-148/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 72/18) v delu, ki spreminja namensko rabo zemljišča parc. št. 714 k. o. 1419 Ponikve iz delno stavbnega in delno kmetijskega zemljišča v izključno kmetijsko zemljišče
08.05.2019 U-I-144/19 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)
07.05.2019 U-I-142/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB in 109/12)