Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

31.12.2019 U-I-479/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 4. člena Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje 3. razvojne osi (Uradni list RS, št. 81/19 – ZPOD2TDK)
30.12.2019 U-I-478/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 374. člena v zvezi z drugim odstavkom 373. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12)
24.12.2019 U-I-476/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
24.12.2019 U-I-477/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena in 8. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)
20.12.2019 U-I-474/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19 – ZSkuS)