Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

20.04.2017 U-I-62/17 Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 2/16) v delu, ki se nanaša na parc. št. 44/3 k. o. 1017 Miklavž
18.04.2017 U-I-57/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
03.04.2017 U-I-51/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP)
31.03.2017 U-I-48/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, ZPIZ-2) v zvezi z enajstim odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, in 95/15 - ZObr) ter 204. členom ZPIZ-2
28.03.2017 U-I-45/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 78. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16)