1. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvetništvu
(U-I-171/03)

2. Pobuda za oceno zakonitosti 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 9/02)
(U-I-172/03)

3. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 187. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02)
(U-I-173/03)

4. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 in nasl.) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-174/03)

5. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sprejema Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 91/2002)
(U-I-175/03)

6. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 30/01 ZTel-1) in ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa (Ur. l. RS, št. 75/98)
(U-I-176/03)

7. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov s predlogom za prednostno obravnavo
(U-I-177/03)

8. Pobuda za oceno ustavnosti 1., 2., 3. in 4. odstavka 124. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (14. člen Ustave, izpit za voznika motornih vozil A kategorije) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-178/03)

9. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02-ZIZ) s predlogom za zadržanje izvršitve sodnih odločb
(U-I-179/03)