Novice in objave

Potrjen dnevni red 37. seje US, z dne 22. 12. 2003

 2. Državni zbor Republike Slovenije – zahteva, naj Ustavno sodišče odloči, ali bi zaradi zavrnitve Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02 na naknadnem zakonodajnem referendumu, katerega razpis zahteva 30 poslancev, nastale protiustavne posledice (U-II-3/03)  3. Razno                                            mag. JADRANKA SOVDAT                                          

Več