Novice in objave

Povabilo k oddaji ponudbe po postopku zbiranja ponudb za oddajo javnega naročila – izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del

Številka: Su-X-26/09-2 Datum:   10. 6. 2009                                    POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik:                  REPUBLIKA SLOVENIJA, USTAVNO SODIŠČE Matična številka:      5024234 Davčna številka:      96331151 Številka TRR:           REPUBLIKA SLOVENIJA – PRORAČUN: 01100-6300109972 Ustavno sodišče Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona

Več