Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

11. Na kateri naslov pošljem vlogo in kako?

Vloga se lahko vloži osebno v glavni pisarni Ustavnega sodišča v času uradnih ur.

Vloga se lahko pošlje po pošti na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1001 Ljubljana. Opozarjamo: Če je vloga vezana na rok, se šteje dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto, za dan njene vložitve! Če vloga ni poslana s priporočeno pošiljko, se šteje, da je vložena, ko prispe na Ustavno sodišče.   

Vloga se lahko pošlje po faxu na številko: (01) 2510 451.

Vloga v elektronski obliki se lahko pošlje na naslov info@us-rs.si. Vendar Ustavno sodišče tako vlogo obravnava le, če so izpolnjeni določeni pogoji. O pogojih vlaganja v elektronski obliki si lahko preberete v vprašanju "Ali lahko vložim vlogo v e-obliki?"