Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

15. Ali potrebujem odvetnika za zastopanje pred Ustavnim sodiščem?

Ni obvezno, da udeleženca v postopku pred Ustavnim sodiščem zastopa odvetnik, vendar je zaradi kvalitete zastopanja to priporočljivo. Če nimate sredstev za plačilo odvetnika, lahko tudi za vložitev pobude ali ustavne pritožbe zaprosite pri pristojnem sodišču za dodelitev brezplačne pravne pomoči.