Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

21. Ali se zoper odločbo ali sklep Ustavnega sodišča lahko pritožim?

Zoper odločbe in sklepe Ustavnega sodišča ni dovoljena pritožba niti drugo pravno sredstvo, na podlagi katerega bi Ustavno sodišče preizkušalo svojo odločitev.