Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

23. Ali lahko Ustavno sodišče daje pravne nasvete, pravna mnenja in ocenjuje ustavnost predlogov zakonov?

Ne. Ustavno sodišče ne daje pravnih nasvetov in pravnih mnenj in ni pristojno ocenjevati ustavnosti aktov še v postopku njihovega sprejemanja.