Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

24. Ali Ustavno sodišče da dodatno obrazložitev odločbe ali sklepa Ustavnega sodišča?

Ne. Odločitve Ustavnega sodišča so obrazložene, kadar zakon tako določa, Ustavno sodišče ne daje dodatnih obrazložitev svojih odločitev.