Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

25. Kateri predpisi so trenutno izpodbijani pred Ustavnim sodiščem?

Kateri zakoni in drugi predpisi so trenutno izpodbijani v postopku pred Ustavnim sodiščem, lahko vpogledate na spletni strani Ustavnega sodišča: http://www.us-rs.si/neresene-zadeve/. Seznam teh zadev je opremljen tudi z iskalnikom.