Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

10. Pogosta vprašanja

Na spletni strani so na voljo tudi odgovori na pogosta vprašanja, ki na enostaven način v »nepravniškem jeziku« na kratko pojasnijo glavne pristojnosti Ustavnega sodišča in postopek pred njim. S pomočjo pripravljenih odgovorov se lahko vsakdo, ki želi na Ustavno sodišče nasloviti vlogo, seznani s tem, kdaj posameznik lahko vloži vlogo na Ustavno sodišče, kateri pogoji morajo biti za to izpolnjeni, ter kakšen je postopek pred Ustavnim sodiščem. Več o tem.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.