Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

11. Plečnikova palača

Zunanjost palače Ustavnega sodišča, imenovane tudi Plečnikova palača, obiskovalcev in ljubiteljev arhitekture še zdaleč ne pripravi na blišč in lepoto njene notranjščine. Zgrajena je bila leta 1882 v renesančnem slogu, njena rekonstrukcija za potrebe Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v letih 1925–1927 pa predstavlja temeljni kamen slovenske arhitekture preteklega stoletja po zaslugi največjega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957). Več o tem.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.