Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

8. Samodejno obveščanje

Samodejno obveščanje je storitev, ki  omogoča obveščanje o posameznih odločitvah Ustavnega sodišča na podlagi pogojev in kriterijev, ki jih postavite sami. Poleg tega omogoča prejemanje obvestil o drugih novostih na spletnem mestu (novice, dnevni redi …). Na storitev samodejnega obveščanja se lahko naroči vsak, ki ga zanimajo odločitve Ustavnega sodišča ter želi spremljati njegovo delo.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.