O sodiščuKatalog IJZ12. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

12. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 Dostop prek spleta Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.us-rs.si
Fizični dostop

 
Na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur glavne pisarne (od 8.30 do 12.00 ure in ob sredah od 10.00 do 15.00 ure).
Stroški posredovanja informacij

 
Stroški posredovanja informacij so določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), ki je dostopna na spletnem naslovu, http://www.us-rs.si/media/uredba.pdf  v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.