O sodiščuKatalog IJZ3.2. Besedilo zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo delo in poslovanje Ustavnega sodišče

3.2. Besedilo zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo delo in poslovanje Ustavnega sodišče


a. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12)
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-ustavnem-sodiscu/

b. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), 5.č in 21. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-referendumu-in-ljudski-iniciativi/

c. Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 50. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-drzavnem-svetu/

č. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 47.a in 90.c člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-lokalni-samoupravi/

d. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04  – uradno prečiščeno besedilo in 109/09), 23. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakon-o-volitvah-poslancev-iz-republike-slovenije/

e. Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16), 38. člen
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/zakoni/zakon-o-varstvu-pred-diskriminacijo-zvard/

f. Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11)
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/poslovnik-ustavnega-sodisca/

g. Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 56/11)  
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/pravilnik/

Besedila Ustave, zakonov in podzakonskih aktov, ki so navedena pod točkami od 3.1. do 3.2., so v tiskani obliki na voljo v glavni pisarni.