O sodiščuKnjižnica

Knjižnica

      

Knjižnica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki deluje v sklopu službe za dokumentacijo in informatiko (SDI), je specialna knjižnica. Gradivo knjižnice je namenjeno notranjim uporabnikom. Od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure je omogočen vpogled v knjižnično gradivo tudi zunanjim uporabnikom, ki si gradivo lahko ogledajo v čitalnici knjižnice.

Knjižnična zbirka obsega več kot 9000 enot gradiva, od tega več kot 1000 enot serijskih publikacij (97 tekoče naročenih naslovov serijskih publikacij). Uporabnikom knjižnice so na voljo tudi različne podatkovne zbirke.

Knjižnica aktivno sodeluje pri gradnji vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI.
 
COBISS - KATALOG KNJIŽNICE USTAVNEGA SODIŠČA RS