O sodiščuKonference3CSG, Bled, 29. – 30. september 2005

3CSG, Bled, 29. – 30. september 2005

Prispevki s III. konference generalnih sekretarjev ustavnih sodišč in drugih sodišč z ustavnosodno pristojnostjo, Bled, 29. – 30. september 2005