Ivan Biščak


O sodiščuKontakt


Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča:

 • Doc. dr. Jadranka Sovdat, predsednica vizitka
 • Doc. dr. Etelka Korpič – Horvat, podpredsednica vizitka
 • Dr. Dunja Jadek Pensa, ustavna sodnica vizitka
 • Doc. dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica vizitka
 • Marko Šorli, ustavni sodnik vizitka
 • Akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, ustavni sodnik vizitka
 • Prof. dr. Matej Accetto, ustavni sodnik vizitka
 • DDr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik vizitka
 • Prof. dr. Rajko Knez, ustavni sodnik vizitka

Generalni sekretar Ustavnega sodišča

 • Dr. Sebastian Nerad, generalni sekretar vizitka
 • Mag. Tjaša Šorli, namestnica generalnega sekretarja vizitka

Predstojniki in vodje

 • Ivan Biščak, direktor službe za splošne in finančne zadeve vizitka
 • Nataša Lebar, vodja glavne pisarne vizitka
 • Mag. Miloš Torbič Grlj, predstojnik službe za dokumentacijo in informatiko vizitka
 • Tina Prešeren, LL.M., predstojnica službe za analize in mednarodno sodelovanje vizitka