Mednarodno sodelovanje

Multilateralno sodelovanje

Ustavno sodišče je vključeno v razvejano mednarodno multilateralno sodelovanje. Šteje za polnopravnega člana Konference evropskih ustavnih sodišč, Svetovne konference ustavnih sodišč in Komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije) Sveta Evrope. V okviru Beneške komisije je institucionalizirano tudi sodelovanje ustavnih sodišč in drugih sodišč z
enakimi pristojnostmi držav članic Sveta Evrope. Ustavno sodišče dejavno sodeluje tudi v Mreži najvišjih sodišč, ki deluje pod okriljem Evropskega sodišča za človekove pravice, in Pravosodni mreži Evropske unije, ki sta namenjeni izmenjavi mnenj in obravnavi različnih vprašanj, povezanih z delom ustavnih sodišč. Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča ter sodno osebje se tudi udeležujejo mednarodnih konferenc in seminarjev.

Bilateralno sodelovanje

Poleg multilateralnega sodelovanja ima Ustavno sodišče tudi bilateralno sodelovanje s sodišči drugih držav. Bilateralno sodelovanje poteka v obliki uradnih ali delovnih obiskov sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča na ustavnih sodiščih drugih držav oziroma v obliki izvedbe uradnih ali delovnih obiskov tujih ustavnih sodišč na Ustavnem sodišču. Poleg tega potekajo srečanja s sodnicami in sodniki Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice ter bilateralne izmenjave študijskih obiskov članov Ustavnega sodišča ali strokovnih služb.