O sodiščuPravna podlagaUstavaX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (172. do 174. člen)

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (172. do 174. člen)


172. člen

Ta ustava začne veljati z razglasitvijo.

173. člen

Določbe te ustave se uporabljajo z dnem razglasitve, razen če v ustavnem zakonu za izvedbo te ustave ni drugače določeno.

174. člen

Za izvedbo te ustave in za zagotovitev prehoda k uporabi določb te ustave se sprejme ustavni zakon.

Ustavni zakon se sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev v vseh zborih Skupščine Republike Slovenije.

Ur. list RS, št. 33/91-I, razglašena 23. 12. 1991

    Ilustrirana ustava

    Ilustrirana ustava