Zakon o državnem svetu

Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo

50. člen

O potrditvi mandatov članov državnega sveta odloča državni svet na predlog mandatno–imunitetne komisije.

O vsakem spornem mandatu odloča svet posebej.

Zoper odločitev državnega sveta, da se mandat ne potrdi, ima prizadeti pravico do pritožbe na ustavno sodišče v petnajstih dneh od dneva odločitve. Ustavno sodišče lahko razveljavi odločitev državnega sveta in potrdi mandat ali pa pritožbo zavrne.