X. MNENJE O SKLADNOSTI MEDNARODNE POGODBE Z USTAVO (70. člen)


70. člen

Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora daje ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Mnenje sprejme ustavno sodišče na nejavni seji.