Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo in 109/09

23. člen

Državni zbor potrdi izvolitev poslancev. Proti odločitvi državnega zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na ustavno sodišče.

Predsednik državnega zbora obvesti predsednika evropskega parlamenta o izidu volitev v evropski parlament.