Sodniki

Sedanja sestava

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnic oziroma sodnikov Ustavnega sodišča (v nadaljevanju ustavni sodnik), ki jih na predlog Predsednika republike izvoli Državni zbor. Za ustavnega sodnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj štirideset let. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednico oziroma Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe za dobo treh let.

Vsi sodniki

Sodniki Ustavnega sodišča od osamosvojitve Republike Slovenije 25. 6. 1991 dalje:

Predsedniki Ustavnega sodišča

ime in priimek začetek mandata zaključek mandata ločena mnenja
Prof. dr. Matej Accetto 16. 12. 2021 ločena mnenja
Prof. dr. Rajko Knez 19. 12. 2018 15. 12. 2021 ločena mnenja
Franc Testen 11. 11. 1998 10. 11. 2001 ločena mnenja
Dr. Anton Jerovšek 25. 4. 1994 24. 4. 1997 ločena mnenja
Dr. Peter Jambrek 25. 6. 1991 24. 4. 1994 ločena mnenja
Dr. Lovro Šturm 25. 4. 1997 30. 10. 1998 ločena mnenja
Dr. Ernest Petrič 11. 11. 2010 10. 11. 2013 ločena mnenja
Dr. Jadranka Sovdat 31. 10. 2016 18. 12. 2018 ločena mnenja
Jože Tratnik 11. 11. 2007 10. 11. 2010
Dr. Janez Čebulj 11. 11. 2004 10. 11. 2007 ločena mnenja
Mag. Miroslav Mozetič 11. 11. 2013 30. 10. 2016 ločena mnenja
Dr. Dragica Wedam Lukić 11. 11. 2001 10. 11. 2004 ločena mnenja

Podpredsedniki
Ustavnega sodišča

ime in priimek začetek mandata zaključek mandata ločena mnenja
Prof. dr. Matej Accetto 28. 9. 2019 15. 12. 2021 ločena mnenja
Doc. dr. Rok Čeferin 15. 12. 2021 ločena mnenja
Franc Testen 25. 4. 1994 24. 4. 1997 ločena mnenja
Dr. Lojze Ude 12. 11. 1998 10. 11. 2001 ločena mnenja
Mag. Matevž Krivic 9. 1. 1998 30. 10. 1998 ločena mnenja
Dr. Janez Šinkovec 25. 4. 1997 8. 1. 1998 ločena mnenja
Dr. Mirjam Škrk 11. 11. 2004 10. 11. 2007 ločena mnenja
Dr. Ciril Ribičič 11. 11. 2007 18. 12. 2009 ločena mnenja
Dr. Jadranka Sovdat 11. 11. 2013 30. 10. 2016 ločena mnenja
Dr. Janez Čebulj 11. 11. 2001 10. 11. 2004 ločena mnenja
Mag. Miroslav Mozetič 11. 1. 2010 10. 11. 2013 ločena mnenja
Dr. Etelka Korpič – Horvat 31. 10. 2016 27. 9. 2019 ločena mnenja

Sodniki Ustavnega sodišča

ime in priimek začetek mandata zaključek mandata ločena mnenja
Prof. dr. Matej Accetto 27. 3. 2017 ločena mnenja
Doc. dr. Rok Čeferin 28. 9. 2019 ločena mnenja
Doc. dr. Špelca Mežnar 31. 10. 2016 ločena mnenja
Marko Šorli 20. 11. 2016 ločena mnenja
Akad. prof. dr. Marijan Pavčnik 27. 3. 2017 31. 12. 2022 ločena mnenja
Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) 27. 3. 2017 ločena mnenja
Prof. dr. Rajko Knez 25. 4. 2017 ločena mnenja
Prof. dr. Katja Šugman Stubbs 19. 12. 2018 ločena mnenja
Prof. dr. Rok Svetlič 11. 11. 2021 ločena mnenja
Doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon 1. 1. 2023 ločena mnenja
Dr. Dunja Jadek Pensa 15. 7. 2011 10. 11. 2021 ločena mnenja
Lojze Janko 31. 10. 1998 30. 10. 2007
Dr. Miroslava Geč – Korošec 9. 1. 1998 1. 10. 2000
Franc Testen 25. 5. 1993 24. 5. 2002 ločena mnenja
Dr. Boštjan M. Zupančič 25. 5. 1993 31. 10. 1998 ločena mnenja
Milojka Modrijan 1. 11. 1998 20. 11. 2007 ločena mnenja
Dr. Lojze Ude 25. 5. 1993 24. 5. 2002 ločena mnenja
Mag. Janez Snoj 12. 2. 1992 31. 3. 1998 ločena mnenja
Mag. Matevž Krivic 25. 6. 1991 19. 12. 1998 ločena mnenja
Dr. Anton Jerovšek 25. 6. 1991 19. 12. 1998 ločena mnenja
Dr. Anton Perenič 25. 6. 1991 30. 9. 1992
Dr. Peter Jambrek 25. 6. 1991 19. 12. 1998 ločena mnenja
Dr. Lovro Šturm 25. 6. 1991 19. 12. 1998 ločena mnenja
Dr. Janez Šinkovec 25. 6. 1991 8. 1. 1998 ločena mnenja
Jasna Pogačar 27. 3. 2008 26. 3. 2017 ločena mnenja
Jan Zobec 27. 3. 2008 26. 3. 2017 ločena mnenja
Dr. Ernest Petrič 25. 4. 2008 24. 4. 2017 ločena mnenja
Dr. Mitja Deisinger 27. 3. 2008 26. 3. 2017 ločena mnenja
Dr. Franc Grad 1. 4. 2007 31. 1. 2008 ločena mnenja
Dr. Mirjam Škrk 31. 10. 1998 27. 3. 2008 ločena mnenja
Dr. Ciril Ribičič 19. 12. 2000 18. 12. 2009 ločena mnenja
Mag. Marta Klampfer 20. 11. 2007 19. 11. 2016 ločena mnenja
Dr. Jadranka Sovdat 19. 12. 2009 18. 12. 2018 ločena mnenja
Jože Tratnik 25. 5. 2002 15. 7. 2011
Dr. Zvonko Fišer 18. 12. 1998 27. 3. 2008 ločena mnenja
Dr. Janez Čebulj 31. 10. 1998 27. 3. 2008 ločena mnenja
Mag. Marija Krisper Kramberger 25. 5. 2002 13. 9. 2010 ločena mnenja
Mag. Miroslav Mozetič 31. 10. 2007 30. 10. 2016 ločena mnenja
Dr. Dragica Wedam Lukić 1. 4. 1998 31. 3. 2007 ločena mnenja
Dr. Etelka Korpič – Horvat 28. 9. 2010 27. 9. 2019 ločena mnenja

Generalni sekretarji Ustavnega sodišča od osamosvojitve Republike Slovenije 25. 6. 1991

ime in priimek začetek mandata zaključek mandata ločena mnenja
Dr. Sebastian Nerad 3. 10. 2012
Dr. Erik Kerševan 1. 2. 2010 31. 7. 2012
Milan Baškovič 25. 6. 1991 28. 2. 1993
Dr. Jadranka Sovdat 29. 1. 1999 18. 12. 2009
Dr. Janez Čebulj 1. 5. 1993 30. 10. 1998