O sodiščuSodnikiSedanja sestava

Dr. Sebastian Nerad

media/nerad_sebastian.jpg
Leta 2000 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je za krajši čas zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Potem ko je konec leta 2000 postal asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pripravništvo na sodišču zaključil kot volonter. Državni pravniški izpit je opravil leta 2004. Od decembra 2000 do julija 2008 je bil asistent na katedri za ustavno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. V tem času se je ukvarjal predvsem z raziskovanjem ustavnega sodstva. Leta 2003 je na Pravni fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo “Pravne posledice in narava odločb Ustavnega sodišča v postopku ustavnosodne presoje predpisov”. Na tej fakulteti je leta 2006 z disertacijo “Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča” pridobil tudi naziv doktor znanosti. Leta 2007 je bil šest mesecev zaposlen kot pravnik lingvist v Evropskem parlamentu v Bruslju. Avgusta 2008 se je zaposlil kot svetovalec Ustavnega sodišča. V tej vlogi je pokrival predvsem področji državnega in upravnega prava. Leta 2011 je bil na enomesečnem študijskem obisku na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Objavil je več strokovnih člankov s področja ustavnega prava, zlasti o delovanju Ustavnega sodišča. Je tudi soavtor dveh strokovnih monografij (Ustavno pravo Evropske unije, 2007, Zakonodajni referendum: pravna ureditev in praksa v Sloveniji, 2011) in soavtor Komentarja Ustave Republike Slovenije (2011). Od leta 2001 je član Društva za ustavno pravo Slovenije. Za generalnega sekretarja Ustavnega sodišča je bil imenovan 3. oktobra 2012.

Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča:


Generalni sekretar Ustavnega sodišča