O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja dr. Cirila Ribičiča 2009


od 2001 do 2008 / od 2009 naprej

Številka

Leto

Akt

U-I-45/08

2009

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1., 2. in 3. odst. 21. čl.

Up-511/05,Up-512/05 2009 Ustavni pritožbi zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 7210/2004 z dne 21. 3. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-37373/03 z dne 14. 5. 2004
U-II-1/09


2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)
Up-2215/08 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 286/2008 z dne 26. 6. 2008
Up-792/07 2009 Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 454/2006 z dne 26. 10. 2006 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Grosupljem št. PRs-2241/2004 z dne 16. 8. 2006
Up-2054/07 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 291/2006 z dne 5. 4. 2007 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1698/2005 z dne 25. 5. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 1/2005 z dne 28. 9. 2005
Up-741/06 2009 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2005 z dne 23. 2. 2006
Up-1391/07 2009

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 6164/2006 z dne 24. 1. 2007 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2756/2005 z dne 16. 5. 2006

U-I-128/08, Up-933/08 2009

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 21/94, 23/96, 1/2000, 69/03 in 57/08) (SZ), 1. odst. 56. čl., 1. odst. 150. čl. in 3. al. 1. odst. 196. čl.
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 616/2005 z dne 17. 1. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2142/2005 z dne 1. 6. 2005

P-38/07 2009 Spor o pristojnosti
P-39/07 2009 Spor o pristojnosti
P-41/07 2009 Spor o pristojnosti
P-14/08 2009 Spor o pristojnosti
P-15/08 2009 Spor o pristojnosti
P-18/08 2009 Spor o pristojnosti
P-24/08 2009 Spor o pristojnosti
P-27/08 2009 Spor o pristojnosti
P-28/08 2009 Spor o pristojnosti
P-29/08 2009 Spor o pristojnosti
P-30/08 2009 Spor o pristojnosti
P-34/08 2009 Spor o pristojnosti
P-35/08 2009 Spor o pristojnosti
P-36/08 2009 Spor o pristojnosti
P-37/08 2009 Spor o pristojnosti
P-50/08 2009 Spor o pristojnosti
P-51/08 2009 Spor o pristojnosti
P-54/08 2009 Spor o pristojnosti
P-58/08 2009 Spor o pristojnosti
P-59/08 2009 Spor o pristojnosti
P-65/08 2009 Spor o pristojnosti

od 2001 do 2008 / od 2009 naprej