O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja mag. Janeza Snoja

Številka

Leto

Akt

U-I-119/94

1996

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 19/91, 9/94 in 21/94), 18., 54., 56., 2. odst. 113., 115., 117., 125., 150. čl.