Evropskega varuha človekovih pravic je spremljal slovenski varuh človekovih pravic g. Matjaž Hanžek. Na pogovorih sta bili navzoči tudi podpredsednica Ustavnega sodišča prof. dr. Mirjam Škrk in generalna sekretarka Ustavnega sodišča mag. Jadranka Sovdat.
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije prof. dr. Janez Čebulj je v petek, 8. decembra 2006 sprejel evropskega varuha človekovih pravic dr. P. Nikiforosa Diamandourosa, ki je na uradnem obisku v Sloveniji. V razgovorih je bila posebna pozornost namenjena pomenu varstva človekovih pravic in vlogi varuha človekovih pravic v postopku pred ustavnim sodiščem.