Srečanje US Hrvaške 2022

Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Hrvaške dr. Miroslava Šeparovića je 10. junija 2022 delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije pod vodstvom predsednika dr. Mateja Accetta obiskala svoje hrvaške kolege.

Delovno srečanje slovenskih in hrvaških ustavnih sodnikov pomeni nadaljevanje tradicije vsakoletnih srečanj, ki jo je prekinila epidemija Covid-19.

Letošnje srečanje je potekalo v Čakovcu, kjer so sodnice in sodniki na delovnih pogovorih obravnavali problematiko zaščite pravice do življenja ter izmenjali informacije o najpomembnejših ustavnosodnih odločitvah, ki sta jih sodišči sprejeli v zadnjih dveh letih.