Odločba Informacijskega pooblaščenca v zvezi z odločbo uradne osebe Ustavnega sodišča za dostop do informacij javnega značaja.