Odločba Informacijskega pooblaščenca o pritožbi proti odločbi uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja.