Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Računskega sodišča za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu, ki ureja pravno subjektiviteto univerze in članic. Ugotovilo je, da izpodbijana določba ne opredeljuje pomensko določljivo in nedvoumno pravnega statusa članic univerze, tako da bi bilo njihovo dolžno ravnanje predvidljivo. Zato je v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave.