Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Računskega sodišča za oceno ustavnosti 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki urejajo pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, do udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje ter do letovanja otrok in šolarjev. Računskemu sodišču se je namreč pri izvajanju revizije nad poslovanjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018 zastavilo vprašanje, ali je Zavod pri urejanju navedenih pravic morebiti kršil ustavno načelo zakonitosti, v skladu s katerim Zavod ne sme spreminjati (širiti ali ožati) zakonsko določenega obsega človekove pravice do zdravstvenega varstva oziroma jo sam (namesto zakonodajalca) urejati.

Da bi Ustavno sodišče lahko odgovorilo na navedeno vprašanje, je moralo najprej ugotoviti, ali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki Zavod pooblašča, da podrobneje ureja zakonsko določene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, sploh ureja pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, do udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje ter do letovanja otrok in šolarjev. Ob upoštevanju stališč pristojnega ministrstva in teorije je ugotovilo, da Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) do sprejema Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P), ki se začne uporabljati 1. 1. 2023, teh pravic ni urejal. Navedeno pomeni, da je Zavod v 50., 51. in 52. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja samostojno uredil pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, do udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje ter do letovanja otrok in šolarjev ter določil, v kakšnem obsegu se te financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker je s tem ravnal v neskladju z ustavnim načelom zakonitosti, je Ustavno sodišče 50., 51. in 52. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja razveljavilo.