Ustavno sodišče je ugotovilo, da se je izpodbijana določba pri določanju davčne osnove za odmero davka na dediščine in darila sklicevala na posplošeno tržno vrednost nepremičnin iz Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, za katerega je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 ugotovilo njegovo neskladje s 147. členom Ustave. Glede na navedeno je iz enakih razlogov v neskladju s 147. členom Ustave tudi izpodbijana določba.

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, z odločbo št. U-I-190/15 z dne 5. 5. 2016, razveljavilo drugi odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06 – v nadaljevanju ZDDD), ki pri podedovanih ali v dar prejetih nepremičninah kot osnovo za davek na dediščine in darila šteje 80 % posplošene tržne vrednosti teh nepremičnin.