Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, z odločbo št. U-I-28/16 z dne 12. 5. 2016, ugotovilo, da prvi, drugi in tretji odstavek 37.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) niso v neskladju z Ustavo. Presodilo je, da je z ustaljenimi metodami razlage mogoče ugotoviti vsebino pooblastil, ki jih pripadnikom Slovenske vojske podeljujejo izpodbijane določbe z namenom sodelovanja s Policijo pri širšem varovanju državne meje. Zato izpodbijane določbe po presoji Ustavnega sodišča niso v neskladju z načelom jasnosti in določnosti iz 2. člena Ustave.