Up-549/17

Opravilna št.:
Up-549/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.549.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 217/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 259/2014 z dne 23. 4. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-549/17-8
1. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Veslaški klub Nautilus Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Tamara Kek, d. o. o., Ljubljana, na seji 1. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 217/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 259/2014 z dne 23. 4. 2015 se ne sprejme.
 
 
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Veslaški klub Nautilus Koper
Datum vloge:
23.06.2017
Datum odločitve:
01.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE377